Канцеларија за међународну сарадњу

medjunarodna1 scaled

У складу са дугорочним циљевима Стратегије обезбеђивања квалитета Факултета примењених уметности и Стратегије интернационализације Универзитета уметности у Београду, Факултет спроводи активности везане за међународну сарадњу усмерене на успостављање и развијање сарадње са другим високошколским установама и организацијама у земљи и свету.

Канцеларија за међународну сарадњу и односе са јавношћу Факултета примењених уметности је основана са циљем да пружи стратешку подршку у циљу дефинисања праваца развоја и унапређења стратегије интернационализације и позиционирања Факултета у глобалном образовном и  истраживачком простору.

Канцеларија за међународну сарадњу обавља оперативне и административне активности:

  • даје обавештења у погледу могућности за међународну сарадњу
  • пружа саветодавну помоћ подносиоцима пријава у изради пројектних апликација
  • пружа административну и техничку подршку при реализацији пројеката
  • координира и реализује међународне програме мобилности и образовања на нивоу Факултета
  • пружа стручну подршку у организовању кампања и промотивних догађаја
  • учествује у припреми свих важнијих манифестација на Факултету
  • организује ИНФО дане и радионице, међународне конференције и састанке, посете делегација страних универзитета и амбасада, као и друге активности усмерене на промовисање вредности међународне сарадње међу студентима, наставницима и сарадницима Факултета.
  • Одржава односе са медијима и јавношћу

Продекан за међународну сарадњу и академски ЕСПБ координатор

Доц. Јованка Станојевић
prodekan.medjunarodna@fpu.bg.ac.rs

Самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу

Анђела Јовановић
international.relations@fpu.bg.ac.rs
Тел: 060 520 7710
Адреса: Краља Петра 4

Радно време канцеларије

Од понедељка до петка од 09 до 15 ч.

back to top