Мисија Факултета

misija fakulteta scaled

Мисија Факултета је да шири, унапређује и промовише знање и учење у области Примењене уметности и дизајна, мотивише креативност и подржи жељу за усавршавањем и стицањем знања у циљу конкретног и мерљивог развоја, промовише креативност, идеацију и ради на повећању укупног фундуса знања у најширем контексту. У циљу остварења своје мисије Факултет:

  • негује и константно унапређује и истраживачки рад у у области примењене уметности, дизајна и конзервације и рестаурације и научно истраживачки рад;
  • одржава висок ниво и флексибилност основних, мастер и докторских академских студија по међународним стандардима, које ће пратити светске трендове и иницијативе и промовисати мултидисциплинарност, узимајући у обзир потребе друштва за кадровима одређених профила;
  • подстиче интердисциплинарне, примењене развојне и стручне пројекте у сарадњи са различитим државним и међународним институцијама, привредом у земљи и шире у циљу давања доприноса укупном развоју и оплемењивању животне околине.
back to top