Катедра друштвено-хуманистичких наука

katedraDHN scaled

Шеф катедре: Александар Вулетић, ванредни професор

Александар Вулетић, ванредни професор
Весна Круљац, доцент
Милан Просен, доцент

Контакт: katedraDHN@fpu.bg.ac.rs

Катедра за историју и теорију Факултета примењених уметности реформисана је и преименована у Катедру друштвено-хуманистичких наука 2017. године. Њене прве чланове чинили су др Миланка Тодић, редовни професор, др Александар Вулетић, доцент (од 2021. ванредни професор) и др Милан Просен, доцент, шеф Катедре. По одласку проф. Миланке Тодић у пензију 2018. године, колективу се придружује др Весна Круљац, доцент.

Чланови Катедре друштвено-хуманистичких наука активно учествују у свим телима Факултета примењених уметности и изводе наставу из обавезних предмета на основним, интегрисаним и докторским студијама факултета. Покретачи су научног развоја и међународне промоције Факултета као иницијатори Међународне конференције СмартАрт, чији је циљ да актуелизује области примењених уметности и дизајна у науци.

back to top