Књиге

Факултета примењених уметности

БРАНКО ВЕ ПОЉАНСКИ (1898–1947)

Издавач
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Београд 2023

За издавача
Професор Горан Чпајак, декан

Аутор
Весна Круљац

Рецензенти
Др Лидија Мереник, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Др Дијана Метлић, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду
Др Миланка Тодић, Факултет примењених уметности, Универзитет уметности у Београду
Др Наталија Злидњева, Славистички институт Руске академије наука и Државни институт за историју уметности у Москви

Лектура и коректура српски
Бранка Тарбук

Лектура и коректура енглески
Вук Тошић

Дизајн и прелом
Исидора М. Николић

*На основу предлога Комисије за издавачку делатност ФПУ (акт бр. 03-25/4 од 7.11.2022), који је Наставно-уметничко-научно веће ФПУ подржало на седници одржаној 14.11.2022, Савет ФПУ донео је одлуку (акт бр. 03-13/128-ИИИ/1 од 29.11.2022) да се рукопис научне монографије Бранко Ве Пољански (1898–1947) публикује у издању Факултета примењених уметности у Београду, у електронској форми, као наставна литература за предмете Историја уметности 4 и Српска авангардна уметност, у оквиру програма Основних академских и Докторских студија на овом факултету.

Књижица

pdf

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ 1974

Редакција:
Богдан Кршић, ванр. проф. (главни и одговорни уредник)
Бојана Комадина, студент (уредник ликовно-графичке опреме)
Бранислав Николић, студент (уредник фотографије)
Бранко Суботић, ванр. проф.
Звонко Вебер, ванр. проф.

Сарадници:
Драгољуб Кажић, доцент (саветник за фотографију)
Совра Барачковић, стручни сарадник (саветник за штампу)

Штампа: Београдски издавачко-графички завод
Садржај:

Проф. др Павле Васић:
Академија – Факултет примењених уметности

Проф. Драгослав Стојановић-Сип:
Примењене уметности данас

Синиша Вуковић:
Овај тренутак и перспективе

Факултет примењених уметности, катедре, атељеи
Момо Капор (текст уз фотографије
Бранислав Николић (фотографије)

Списак репродукција

Анекс
Дипломирани студенти
Наставници, сарадници и ваннаставно особље

Штампа БИГЗ

Београд, јун 1974.

Књижица

pdf

ТРИДЕСЕТ ГОДИНА ФАКУЛТЕТА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ 1948/49–1978/79

Редакција публикације:
Алекса Челебоновић, ред. проф.
Љубомир Иванковић, студент (уредник ликовно-графичке опреме
Љубодраг Јанковић, ванр. проф.
Ђорђе Крекић, ред. проф.
Богдан Кршић, ред. проф. (главни и одговорни уредник)
Др Павле Васић, ред. проф.

Сарадници редакције:
Совра Барачковић, стручни сарадник (саветник за штампу)
Драгољуб Кажић, ванр. проф. (саветник за фотографију)

Биографије обрадила:
Спаса Хаџипавловић

Знак прославе:
Милош Ћирић, ванр. проф.

Текстови:

Павле Васић:
Факултет (Академија) примењених уметности (1948-1979)

Гордана Поповић-Васић:
Изложба радова студената Факултета примењених уметности у Београду (текст за каталог)

Штампа БИГЗ

Београд, мај 1979.

Књижица

pdf

50 ГОДИНА ФАКУЛТЕТА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Одговорни уредник:
ред. проф. др Бранко Вујовић

Редакција:
ред. проф. др. Бранко Вујовић
ред. проф. Синиша Вуковић
ред. проф. Владимир Тодоровић
ванр. проф. Растко Ћирић
стр. сарадник Милан Ђулић
библиотекар, Гордана Поповић Васић
саекретар редакције, Бранка Ђокић

Ликовно-графичка опрема:
ванр. проф. Растко Ћирић

Графички уредник:
стр. сарадник Милан Ђулић

Фотографије:
стр. сарадник Драгослав Мирковић
ред. проф. Драгољуб Кажић
Ђорђе Букилица

Лектор:
Ружица Радовановић
Штампа:
ЖЕЛНИД, Београд
Тираж 1000
ISBN 86-80245-14-3
Београд 1999.

Књижица

pdf

Ранко Мунитић: ДЕВЕТА УМЕТНОСТ, СТРИП

(друго издање)
уредник Растко Ћирић
Едиција Сигнум

Kњига о теорији стрипа: одликама и значењу медија, мајсторима и ремек-делима, карактерима, укратко: стриповској »алхемији«. Аутор објашњава суштину градивне тајне овог медија. Помоћни уџбеник за предмет Илустрација.

Издавачи: TK MONT IMAGE и ФПУ (2006)
224 стране. Цена 400,00 динара

Књижица

pdf

Боривој Довниковић Бордо: ШКОЛА ЦРТАНОГ ФИЛМА

(четврто интегрално издање, прво у Србији)
уредник Растко Ћирић
Едиција Сигнум

Данас већ класичан професионални приручник »класичне« анимације, ова књига чини тандем са следећом књигом из ове едиције, »Естетика анимације« Ранка Мунитића, и оне затварају теоријски и практични аспект анимације.
»У овој књизи сабијено је тридесетогодишње искуство једног од најкомплетнијих стваралаца модерног цртаног филма.« (из предговора Ранка Мунитића)
Уџбеник за предмет Анимација.

Издавачи: ФИЛМСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ и ФПУ (март 2007).
208 страна. (РАСПРОДАТО)

 

Књижица

pdf

Ранко Мунитић: ЕСТЕТИКА АНИМАЦИЈЕ

(друго, допуњено издање)
с предговором класика анимираног филма Александра Алексејева (1901–1982)
уредник Растко Ћирић
Едиција Сигнум

Шта је анимација? Који су њени градивни елементи? Које све врсте кинематографске анимације постоје? Какво је њено структурално биће? Како се анимација развијала? Шта је модерна анимација? Које су одлике дигиталне анимације? Ранко Мунитић нам открива суштину ове уметности.
Уџбеник за предмет Анимација.

Издавачи: ФИЛМСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ и ФПУ (април 2007).
392 стране. (РАСПРОДАТО)

Књижица

pdf

Милош Ћирић: ГРАФИЧКИ ЗНАК И СИМБОЛ

(друго издање)
уредник Растко Ћирић
Едиција Сигнум

Постхумно издате белешке са предавања проф. Милоша Ћирића, оснивача одсека Графички дизајн ФПУ у Београду. Ова књига пружа основне податке о визуелним знаковима и симболима, почевши од терминологије, преко кратког историјата знакова до савременог доба и ликовно–професионалних критичких коментара који читаоца упућују на начин симболичког размишљања и гледања на знакове и симболе који нас окружују.
Уџбеник за предмет Графичке комуникације на одсеку Примењена графика ФПУ.

Издавачи: TK MONT IMAGE и ФПУ. (јуни 2007) 112 страна. (РАСПРОДАТО)

 

Књижица

pdf

ЗБОРНИК О ЕКСЛИБРИСУ

приредио Растко Ћирић
уредник Растко Ћирић
Едиција Сигнум

У овој књизи сабрани су сви важнији текстови издати код нас о овој дисциплини мале графике којом се обележава власништво над књигама. То су чланци из Екслибрис летописа, часописа Екслибрис друштва Београд, важнији историјски текстови, као и они из књига и штампе. На неки начин ова књига заокружује читаву ову област код нас.

Издавачи: ФПУ, Екслибрис друштво Београд и »Котур и остали« (октобар 2007).
368 страна. Цена 500,00 динара.

Књижица

pdf

Милош Ћирић: ХЕРАЛДИКА ГРБ: ИЛУСТРОВАНИ ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

(треће издање)
уредник Растко Ћирић
Едиција Сигнум

Књига представља илустровани »речник« науке о грбовима, као увод у основне појмове ове специфичне области графичких комуникација.

Прво издање издао је Универзитет уметности 1982. године, а друго 1988.

Издавач ТК Монт Имаге и ФПУ. Октобар 2008. (РАСПРОДАТО)

Књижица

pdf

БИБЛИОФИЛСКА ИЗДАЊА НА ФПУ 1964-2010.

Приредио проф. Југослав Влаховић

Колекција библиофилских издања која су од 1964. била креирана на предмету Графика књиге код проф. Богдана Кршића и годинама реализована, најчешће ручним техникама графичке штампе, па све до краја прве деценије 21. века кад је ту обавезу на себе преузео проф. Југослав Влаховић, који је ову колекцију представио и припремио за штампу.

2010. 208 страна, колор. цена 900 дин.

Књижица

pdf

ЗБОРНИК ФПУ 1 / Дневници, призори, сећања

Приредио проф. Растко Ћирић

Прилог историји Факултета примењених уметности у Београду.

Фотографије, цртежи и сећања о професорима и данима на факултету од оснивања до данас. Први пут објављени дневници оснивача ФПУ Бранка Шотре са студентских екскурзија из педесетих.

Издато новембра 2013, поводом прославе 65 година ФПУ.

Формат 15×21 цм, 200 страна. Цена 400 динара.

Књижица

pdf

НАГРАЂЕНИ

Диск »Награђени« издат је поводом 70 година Факултета примењених уметности.

На њему се налази 21 награђен студентски филм и као додатак 5 филмова посвећених нашим професорима.

Унутар диска је књижица са кратким историјатом модула Анимација.

Аутори чији су филмови објављени на диску могу подићи примерак диска у библиотеци.

 

Књижица

pdf
back to top