Савет

Факултета примењених уметности

Радомир Самарџић

Нинослава Вићентић

Милан Просен

Габријела Булатовић

Никола Кнежевић

Елда Станковић

Ивана Вељовић

Десимир Денић

Мирољуб Драмићанин

Драган Манојловић

Љиљана Петровић

File 500

Радомир Самарџић

Дипломирао 1987. на Културолошком факултету у Цетињу. Магистрирао 1999. на Факултету примењених уметности у Београду. Ради на Факултету примењених уметности од 2002. године. Изабран у звање редовног професора 2013. године.

Одсек:

Конзервација и рестаурација

ninoslava vicentic

Нинослава Вићентић

Ужа уметничка област Сценографија Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Основе сценографије 1, 2 Сценографија Теорија сценографије Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне академске студије: Основе…

Одсек:

Сценографија

000I portret I e1629408105360

Милан Просен

Ужа научна област Историја уметности Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Историја уметности 1 Историја уметности 2 Хришћанска иконографија Докторске академске студије: Историја примењених уметности и дизајна…

Одсек:

Историја уметности

gabrijela bulatovic

Габријела Булатовић

Ужа уметничка област Примењена графика Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Графика 1 Графика 2 Графика 3 Графика 4 Рељефна штампа Графика – комбинована штампа Мастер академске…

Одсек:

Примењена графика

Nikola Knezevic portret

Никола Кнежевић

Ужа уметничка област Индустријски дизајн Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Индустријски дизајн 2 Индустријски дизајн 3 Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне академске студије: Дизајн…

Одсек:

Индустријски дизајн

fotka

Елда Станковић

Одсек:

Графички дизајн

ivana veljovic

Ивана Вељовић

Одсек:

Текстил

desimir denic

Десимир Денић

Дипломирао 1993. на Факултету примењених уметности у Београду, област Зидно сликарство, код ментора ред.проф Владимира Тодоровића. Магистрирао 1996. на Факултету примењених уметности у Београду, област Витраж – Зидно сликарство, код ментора ред. проф. Владимира Тодоровића са темом: Витраж у савременом ентеријеру. Докторанд на Факултету примењених уметностиу Београду код ментора ред.проф. Слободана Кајтеза са пријављеном темом за докторску дисертацију: Линеарна арабеска у тродимензионалном витражу.
Као уметник изражава се у сликарским техникама цртежа, акварела, јајчане темпере, уљаног сликарства, мозаика, витража и зграфита.

Одсек:

Примењено сликарство

miroljub dramicanin

Мирољуб Драмићанин

Дипломирао 1989. на Факултету примењених уметности у Београду на Одсеку керамике.
Магистрирао 2001. на Факултету примењених уметности из области Керамички дизајн.

Одсек:

Керамика

dragan manojlovic 1

Драган Манојловић

Ужа уметничка област Унутрашња архитектура и дизајн намештаја Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Архитектонски склопови 1 Архитектонски склопови 2 Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне…

Одсек:

Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

LjiljaPetrovic

Љиљана Петровић

Ужа уметничка област Сценски костим Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Сценски костим Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне академске студије: Мастер академске студије: Докторске академске…

Одсек:

Костим

back to top