УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

IMG 6134 scaled

ПО ОБЈАВЉИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ 11.07.2023. ГОДИНЕ УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА ОБАВИЋЕ СЕ
12. и 13.07.2023. ГОДИНЕ У УЛИЦИ КРАЉА ПЕТРА 4. ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

12.07.2023. године

9.00 h – модул Конзервација и рестаурација слика и
уметничких дела на папиру
9.00 h – модул Конзервација и рестаурација скулптура и
археолошких предмета
10.00 h – модул Индустријски дизајн
11.00 h – модул Текстил
12.00 h – модул Унутрашња архитектура и дизајн намештаја
14.00 h – модул Примењено вајарство
14.30 h – модул Примењено сликарство

13.07.2023. године

9.00 h – модул Керамика
9.00 h – модул Савремено одевање
10.00 h – модул Сценографија
10.00 h – модул Сценски костим
11.00 h – модул Анимација
11.30 h – модул Графички дизајн
12.30 h – модул Графика и књига
13.30 h – модул Фотографија
14.00 h – модул Дигитални графички медији

ЗА УПИС СТУДЕНАТА ПРИЛАЖУ СЕ:
– оригинална документа: сведочанства сва четири разреда, диплома,
– извод из МКР или очитана (копирана) лична карта,
– Листа за упис обавезних предмета /добијају се у Секретаријату Факултета/
– Листа жеља за упис изборних предмета /добијају се у Секретаријату Факултета/
– Изјава – сагласност студената за обраду личних података
– доказ о уплати износа од 1.200,00 динара на жиро рачун факултета за индекс
– 2 ШВ-20 обрасцa /добијају се у Секретаријату Факултета/
– две фотографије 3,5 x 4,5 цм
– доказ о уплати накнаде за студије за самофинансирајуће кандидате. Уплату извршити на жиро рачун факултета број 840 – 1611666 – 95 (без позива на број)
– сви кандидати потписују Уговор о школовању на основним академским студијама за школску 2023/2024. годину

Школарина за студенте који плаћају школарину за школску 2023/2024. годину је 204.000,00 динара.

Школарина се може уплатити у целости или у десет једнаких рата (20.400,00 динара) и то:
• прву рату при упису године студија,
• другу рату до 15. 11. 2023. године
• трећу рату до 15. 12. 2023. године
• четврту рату до 16. 01. 2024. године
• пету рату до 15. 02. 2024. године
• шесту рату до 15. 03. 2024. године
• седму рату до 15. 04. 2024. године
• осму рату до 15. 05. 2024. године
• девету рату до 15. 06. 2024. године
• десету рату до 15. 07. 2024. године

 

Кандидати чије ће се школовање финансирати из буџета РС , а место боравка није на територији Београда МОГУ КОНКУРИСАТИ ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИ ДОМ (БЛИЖЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ И САЈТУ ФАКУЛТЕТА).

ПРИЛОЗИ

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

pdf
back to top