Позив студентима ФПУ за позирање

FPU poziranje

Позивају се студенти ФПУ заинтересовани за позирање на испиту за проверу склоности и способности (пријемни испит)  да се јаве правној служби, правнику Милошу Јовановићу до  17.06. 2024. године.

Накнада за позирање је 2500 динара дневно (нето износ).

Пријаве за позирање слати на мејл адресу : milos.jovanovic@fpu.bg.ac.rs

Приликом пријаве обавезно је доставити контакт телефон.

 

back to top