Важно обавештење о месту полагања испита за проверу склоности и способности за упис на ОАС и ИАС

Informacije

Студијски програм: ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Модул: АНИМАЦИЈА

Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Трећи, четврти, пети и шести дан место полагања: Карађорђева 15


Студијски програм:ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Модул: ГРАФИКА И КЊИГА

Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Трећи, четврти, пети и шести дан место полагања: Карађорђева 15


Студијски програм: ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Модул: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Трећи, четврти, пети и шести дан  место полагања: Карађорђева 15


Студијски програм: ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Модул: ДИГИТАЛНИ ГРАФИЧКИ МЕДИЈИ

Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Трећи, четврти дан место полагања: Косанчићев венац 29


Студијски програм: ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Модул: ФОТОГРАФИЈА

Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Трећи, четврти, пети дан место полагања: Косанчићев венац 29


Студијски програм: ДИЗАЈН
Модул: ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН

Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Трећи и четврти дан место полагања: Слободанке Данке Савић 21


Студијски програм: ДИЗАЈН
Модул: ТЕКСТИЛ 

Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Трећи, четврти, пети и шести дан место полагања: Слободанке Данке Савић 21


Студијски програм: ДИЗАЈН
Модул:УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН НАМЕШТАЈА

Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Трећи и четврти дан место полагања: Слободанке Данке Савић 21


Студијски програм: КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА
Модул: КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА СКУЛПТУРА И АРХЕОЛОШКИХ ПРЕДМЕТА

Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Трећи, четврти, пети и шести дан место полагања: Слободанке Данке Савић 21


Студијски програм:КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА
Модул: КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА СЛИКА И УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА НА ПАПИРУ

Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Трећи, четврти, пети и шести дан место место полагања: Краља Петра 4


Студијски програм: ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Модул: КЕРАМИКА

Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Трећи, четврти, пети и шести дан место место полагања: Краља Петра 4


Студијски програм: ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Модул: ПРИМЕЊЕНО ВАЈАРСТВО

Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Трећи и четврти дан место полагања: Слободанке Данке Савић 21


Студијски програм: ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Модул: ПРИМЕЊЕНО СЛИКАРСТВО

Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Трећи, четврти, пети и шести дан место место полагања: Краља Петра 4


Студијски програм: ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Модул: САВРЕМЕНО ОДЕВАЊЕ

Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Трећи, четврти, пети и шести дан место полагања: Слободанке Данке Савић 21


Студијски програм:ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Модул: СЦЕНОГРАФИЈА

Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Трећи, четврти, пети и шести дан место место полагања: Краља Петра 4  


Студијски програм: ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Модул: СЦЕНСКИ КОСТИМ

Време полагања: 09:00 (доћи 15 минута раније)
Трећи, четврти, пети и шести дан место полагања: Слободанке Данке Савић 21

 

back to top