”Планине и гробља” групна изложба по мотивима поезије Милице Шпадијер

IMG 8398

”Планине и гробља”

Групна изложба по мотивима поезије Милице Шпадијер

Марија Шевић
Ирена Кузмановић
Јована Туцовић
Ива Кузмановић
Сузана Вуловић
Милена Вукославовић

Галерија Сањај
Доситејева 11

Изложба је отворена до 25. новембра

back to top