Награде студентима у школској 2021/22

IMG 2970 1 scaled

Студентима Факултета примењених уметности у Београду за постигнуте резултате у школској 2021/2022. години додељују се следеће награде:

Фонд „Бета и Риста Вукановић“ – награђује се студент за најбоље остварење из области графике. Награда се додељује ЈАКШИ ЛАКИЋЕВИЋУ студенту четврте године основних академских студија студијског програма Примењена уметност, модул Графика и књига и МИЛЕНИ ВАСОЈЕВИЋ, мастер примењеном уметнику на студијском програму Примењена уметност, модул Графика и књига.

Фонд „Михаило С. Петров“ – награђује се студент од прве до четврте године студија и студента мастер академских студија, за најуспешнији студентски рад (графички лист). Награда се додељује ЈУЛИЈИ МУДРИНИЋ, мастер примењеном уметнику на студијском програму Примењена уметност, модул Графика и књига и СТАНКОВИЋ ТЕОДОРИ студенту четврте године студиски програм Примењена уметност, модул Графика и књига.

Фонд „Милош Ћирић“ – награђује се студент за најбољи рад из области графичких комуникација. Награда се додељује МАТИЈИ СИМОВИЋ студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Дизајн, модул Графички дизајн.

Фонд “Иван Табаковић” – награђује се студент за најбоље остварење из области керамике четврте године основних академских студија. Награда се додељује ТОДОРОВИЋ СТЕФАНУ студенту четврте године на студијском програму Примењена уметност, модул Керамика.

Фонд “Ива Врињанин“– награђује се студент за најбоље остварење из области текстила. Награда се додељује АНГЕЛИНИ КРСТИЋ студенту четврте године основних студија.

Награда „Стјепан Филеки“ – додељује се за најбољи студентски рад из области Писмо студенту основних академских и студенту мастер академских студија. Награда се додељује ТРИФУНОВИЋ АНИ студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Графика и књига и МИЛОВАНОВИЋ МИЛИЦИ мастер примењеном уметнику студијског програма Примењена уметност, модул Графика и књига.

Награда „Богдан Кршић“ – додељује се за Графику књиге, на основним и мастер академским студијама. Награда се додељује КОФИЛЕСКИ НАСТАСЈИ студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Графика и књига и СТАНКОВСКИ ЈАНИ мастер примењеном уметнику и СТЕФАНУ ПЛЕСКОЊИЋУ мастер примењеном уметнику студијског програма Примењена уметност, модул Графика и књига.

Награда „Небојша Митрић“ – додељује се за најбоље остварење студента из области Ситна пластика и медаљерство. Награда се додељује ИВАНИ МИЛАНОВ, студенту треће године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено вајарство.

Награда „Радета Станковић“ – додељује се за најбоље скулпторско остварење студента. Награда се додељује ЛАЗИЋ ДАНИЈЕЛИ студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено вајарство.

Награда „Богољуб Боба Теофановић“ – додељује се за најбољи студентски рад на основним студијама Одсека индустријски дизајн. Награда се додељује МИЛАДИНОВИЋ МАЈИ студенту четврте године на студијском програму Дизајн, модул Индустријски дизајн.

Награда „Милица Бабић“ – додељује се за најбоље реализовни рад на основним академским студијама из области Сценски костим. Награда се додељује СТЕФАНОВИЋ СОФИЈИ, студента четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Сценски костим.

Награда „Анђелка Слијепчевић“ – додељује се за најбољи реализован рад из области Савремено одевање, студенту основних акадамских студија. Одсек Костим нема предлог за доделу награде у школској 2021/2022 години.

Награда „Душан Ристић“ – најбоље реализован рад на мастер академским студијама из области Сценски костим. Одсек Костим нема предлог за доделу награде у школској 2021/22.

Награда „Миленко Шербан“ – додељује се за остварене резултате у току студија и најбољи студентски рад на свим студијским нивоима из области Позоришна сценографија. Одсек Сценографија нема предлог за доделу награде у школској 2021/22.

Награда „Вељко Деспотовић“ – додељује се за остварене резултате у току студија и најбољи студентски рад на свим студијским нивоима из области Филмска сценографија. Награда се додељује МАРКОВИЋ НЕВЕНИ студенту мастер академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Сценографија.

Награда „Миодраг Вујачић Мирски“ – додељује се за портрет највиших уметничких домета студентима свих академских студија из области Примењено сликарство. Награда се додељује МИШКОВИЋ АЛЕКСИ, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено сликарство.

Награда „Момчило Мома Марковић“ – додељује се за најбољи цртеж малог формата студенту свих академских програма. Награда се додељује ЛАКИЋЕВИЋ ЈАКШИ, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Графика и књига.

Награда „Крста Андрејевић“ – додељује се за најбоље изведен рад из области Примењено сликарство, предмет Сликарске технике, студенту свих академских студија. Награда се додељује ВУЛЕТИЋ СУНЧИЦИ студенту треће године основних академских студија на студијском програму Конзервација и рестаурација, модул Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру.

Награда за студију из предмета Цртање додељује се студенту основних академских студија свих студијских програма, за изузетне резултате у раду на студији на предметима Цртање А, Б, В и Г, уже уметничке области Цртање и сликање. Награда се додељује ТОШИЋ МАРИЈИ студенту прве године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Керамика.
Похвале
СТЕВАНОВИЋ ВАЊА, прва година студијског програма Конзервација и рестаурација, модул Конз.и рест.скулптура и арх.предмета;
МАРИЈА КУЦУРСКИ, прва година студијској програма Дизајн, модул Индустријски дизајн;
ЈАНА РАЈИЋ, прва година студијског програма Примењена уметност, модул Примењено сликарство;
АНЂЕЛА ДАБИЋ, прва година студијског програма Дизајн, модул Текстил;
ИРЕНА СТОЈАНОВИЋ, прва година студијског програма Примењена уметност, модул Примењено сликарство.

Награда за студију из предмета Сликање додељује се студенту основних академских студија свих програма, за изузетне резултате у раду на студији на предметима Сликање А, Б, В и Г, уже уметничке области Цртање и сликање. Награда се додељује ЦРНОГОРАЦ ЕНИ, студенту друге године основних академских студија, студијски програм Дизајн, модул Дизајн ентеријера и намештаја и ДЕЛИЋ АНИ, студенту друге године основних академских студија, студијски програм Примењена уметност, модул Примењено сликарство.
Похвала
БОШКОВИЋ ОГЊЕН, друга година студијског програма Примењена уметност, модул Графика и књига

Награда за опус цртежа малог формата додељује се студенту основних академских студија свих студијских програма, за показану посвећеност и креативност у медију цртежа малог формата, на предметима Цртање А, Б, В, Г и Сликање А, Б, В, Г, уже уметничке области Цртање и сликање. Награда се додељује МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДРИ студенту друге године основних академских студија, студијски програм Дизајн, модул Индустријски дизајн.
Похвале
НЕЛА ШУЈИЦА, друга год. студијског програма Дизајн, модул Графички дизајн;
ТИЈАНА ИВАНОВИЋ, прва година студијског програма Примењена уметност, модул Графика и књига;
ТИШМА НАЂА, друга година студијског програма Дизајн, модул Графички дизајн;
МИЛКА БАРАЛИЋ, прва година студијског програма Примењена уметност, модул Примењено вајарство.
ЕМИЛИЈА ЈАНЦИЋ, прва година студијског програма Примењена уметност, модул Графика и књига;
ТИЈАНА СЕКУЛОВИЋ, друга година студијског програма Дизајн, модул Дизајн ент.и намештаја.

Награда из Фонда „Александар Томашевић“ додељује се студенту треће и четврте године основних академских и студенту мастер академских студија, за најбољи годишњи успех у школској 2020/2021 години.
На основу службене документације утврђено је:

• Набољи успех у трећој години основних академских студија у школској 2020/2021 години постигла је КРСТИЋ АНГЕЛИНА, тада студент треће, сада студент четврте године основних академских студија на студијском програму Дизајн, модул Текстил- просечна оцена 10,00 (десет), и највећи просечан број поена остварених из уметничких предмета;

• Најбољи успех у четвртој године основних академских студија у школској 2020/2021 години постигла је ТИМОТИЈЕВИЋ МАРИЈА, дипломирани примењени уметник, тада студент четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Сценографија, просечна оцена 10,00 (десет), и највећи просечан број поена из свих предмета;

• Најбољи успех на мастер академским студијама у школској 2020/2021 години постигао је ПЛЕСКОЊИЋ СТЕФАН, мастер примењени уметник, студијски програм Примењена уметност, модул Графика и књига, просечна оцена 10,00 (десет), и највећи просечан број поена из свих предмета.

Награда из Фонда „Бранко Шотра“ додељује се се најбољем студенту током четворогодишњег и мастер студирања.

На основи службене документације у школској 2020/2021 години утврђено је:

• најбољи успех на основним академским студијама остварила је ТИМОТИЈЕВИЋ МАРИЈА, дипломирани примењени уметник, студијски програм Примењена уметност, модул Сценографија, са оствареном укупном просечном оценом у току студија 10,00 и највећи просечан број поена остварених из уметничких предмета;

• Најбољи успех на мастер академским студијама, остварио је ПЛЕСКОЊИЋ СТЕФАН, мастер примењени уметник студијски програм Примењена уметност, модул Графика и књига, просечна оцена 10,00 (десет), и највећи просечан број поена из свих предмета.

ПРИЛОЗИ

Одлука о додели награда студентима

pdf
back to top