Докторски пројекат Вељка Вучковића

WIN 20220224 17 01 47 Pro

Универзитет уметности у Београду – Факултет примењених уметности у Београду обавештава да ће се одбрана докторског уметничког пројекта „Након оригинала – слика између репродукције и властитости: Изложба слика“ докторанда Вучковић Вељка одржати 15.06.2023. године са почетком у 13 сати, у учионици број 11 зграде Ректората Универзитета уметности, Косанчићев венац 29.

Ментор:
др ум. Иван Грубанов, ванр. проф. ФПУ у Београду

Чланови комисије:

др Владислав Шћепановић, ред. проф. ФПУ у Београду, председник Комисије
Марко Лађушић, ред. проф. ФПУ у Београду
др ум. Драган Здравковић, ванр. проф. ФПУ у Београду
др ум. Бранко Раковић, ред. проф. ФЛУ у Београду

 

back to top