Овера године за студенте свих нивоа студија

IMG 6691 scaled

Овера године за студенте свих нивоа студија ОБАВИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 03.06 ДО 07. 06 2024. ГОДИНЕ И ТО:

03. и 04.06.2024. – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE
05. и 06.06.2024. – ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

03.06.2024. – ПРВА ГОДИНА ОАС и ИАС
04.06.2024. – ДРУГА ГОДИНА ОАС и ИАС
05.06.2024. – ТРЕЋА ГОДИНА ОАС
06.06.2024. – ЧЕТВРТА ГОДИНА ОАС

ЗА ОВЕРУ ГОДИНЕ ПОТРЕБНО ЈЕ:

  • индекс са потписима за предмете предвиђеним наставним планом и програмом
  • семестрални лист (добија се у студентској служби)
  • уплаћене све доспеле рате школарине

Накнадна овера године може се обавити у року од 5 (пет) дана од истека рока уз молбу продекану за наставу и уплату од 1.200,00 динара на жиро рачун факултета.

НАПОМЕНА: Студент који нема оверен семестар и потпис о испуњеним предиспитним обавезама у индексу  неће моћи да приступи полагању испита.

back to top