RASPORED POLAGANJA ISPITA

Februarski ispitni rok MAS
školske 2021/22. godine

utorak

01.02.2022.

12:00

Istorija i teorija dizajna 1
Aleksandar Čučković

Kralja Petra 4, Amfiteatar

12:00

Istorija i teorija dizajna 2
Aleksandar Čučković

Kralja Petra 4, Amfiteatar

utorak

08.02.2022.

12:00

Veb dizajn 1
Aleksandra Jovanić

Kosančićev venac 29, učionica 25

12:00

Veb dizajn 2
Aleksandra Jovanić

Kosančićev venac 29, učionica 25

sreda

09.02.2022.

10:00

Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja 1
Sanja Filipović

Karađorđeva 15, Profesorska kancelarija

10:00

Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja 2
Sanja Filipović

Karađorđeva 15, Profesorska kancelarija

četvrtak

10.02.2022.

10:00

Metodologija projektovanja
Jelena Ristić Trajković

Slobodanke Danke Savić 21

petak

11.02.2022.

10:00

Marketing 1
Milena Dragićević Šešić

Kralja Petra 4, Profesorska kancelarija

10:00

Marketing 2
Milena Dragićević Šešić

Kralja Petra 4, Profesorska kancelarija
back to top