Овера семестра за студенте свих нивоа студија

IMG 6616 scaled

ОВЕРА СЕМЕСТРА ЗА СТУДЕНТЕ СВИХ НИВОА СТУДИЈА ОБАВИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 29. MAJA ДО 02. ЈУНА 2023. ГОДИНЕ И ТО:

29.05 и 30.05.2023. – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
31.05. и 01.06.2023. – ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
29.05.2023. – ПРВА ГОДИНА ОАС И ИАС
30.05.2023. – ДРУГА ГОДИНА ОАС
31.05.2023. – ТРЕЋА ГОДИНА ОАС
01.06.2023. – ЧЕТВРТА ГОДИНА ОАС

За оверу године потребно је:

  • индекс са потписима за предмете предвиђеним наставним планом и програмом
  • семестрални лист (добија се у студ. служби)
  • уплаћене све доспеле рате школарине

Накнадна овера семестра може се обавити у року од 5 (пет) дана од истека рока уз молбу продекану за наставу и уплату од 1.200,00 динара на жиро рачун факултета.

НАПОМЕНА: Студент који нема оверен семестар и потпис о испуњеним предиспитним обавезама у индексу неће моћи да приступи полагању испита

back to top