Обавештење о систематском прегледу студената прве и треће године студија

IMG 6134 scaled

Превентивни прегледи студената који су уписали прву и трећу годину студија школске 2023/24 године, обавиће се у просторијама Завода за здравствену заштиту студената, Београд, Крунска 57, први спрат, соба 1. 10 према распореду

25.01.2024.

Модул конз.и рестаурација слика и уметничких дела на папиру
прва година од 7,30 – 8,00
трећа година од 10,00 – 10,30

Модул конзервација и рес.скулп.и арх.предмета
прва и трећа година од 12,00 – 12,30

Модул графички дизајн
прва година 14,00 – 14,30
трећа година 16,30 -17,00

Модул индустријски дизајн
прва година 18,00-18,30


26.01.2024.

Модул индустријски дизајн
трећа година 7,30-8,00

Модул дизајн унутрашња архитектура и дизајн намештаја
прва година 10,00 – 10,30

Модул дизајн ентеријера и намештаја
трећа година 12,00 – 12,30

Модул текстил
прва година 14,00-14,30
трећа година 16,30 -17,00

Модул примењено сликарство
прва година 18,00-18,30


29.01.2024.

Модул прим.сликарство
трећа година 7,30-8,00

Модул примењено вајарство
прва година 10,00-10,30
трећа година 12,00-12,30

Модул графика и књига
прва година 14,00-14,30
трећа година 16,30-17,00

Модул фотографија
прва година 18,00-18,30

30.01.2024.

Модул фотографија
трећа година 7,30-8,00

Модул анимација
прва и трећа година 10,00-10,30

Модул керамика
прва година 12,00-12,30
трећа година 14,00-14,30

Модул сценографија
прва година 16,30-17,00

Модул дигитални графички медији
прва година 18,00-18,30

31.01.2024.

Модул сценографија
трећа година 7,30-8,00

Модул сценски костим
прва и трећа година 10,00-10,30

Модул савремено одевање
прва и трећа година 12,00-12,30

back to top