Марина Нићифоровић: Форме као уточиште сећања

2Cam 6 Post

Докторски уметнички пројекат
Ментор: Горан Чпајак, редовни професор

27 – 29. 11.2021. Музеј Града Београда, Ресавска 45б, Београд

Форме обликовног система као уточишта драгоценог сећања

Лично сећање у формирању уметничког израза и значај уметничког образовања у обликовању општег стваралачког става

Из шкриње сећања која баштини један лични музеј доживљеног, ауторка Марина Нићифоровић одабира оне елементе који су били пресудни, који су искра или иницијација новог стварања. Оне који у себи носе варницу инспирације, који представљају кључ који откључава ново читање сећања али и оне који носе значење једног општег комуникацијског потенцијала према захтеву времена у коме је уметник обликовао свој стваралачки афинитет. Ауторка указује на сећајуће принципе као уметничке праксе и с тим у вези доноси визуелни закључак – скулпторски ансамбл, као трајног чуварa памћења.

Испитујући однос уметника према поетици хабитуса као и према вајарској поетици њена изложба је обухватила објекате који су одредили њена сећања као и процесе који су утицали на њено ликовно сазревање и усвајање језика симболичког изражавања.

Изложба скулпторалне целине биће приређена у галеријском простору Музеја града Београда у улици Ресавска 40б од 27. до 29. новембра под насловом Форме као уточишта сећања. Дела су настала у периоду 2019-2021. као део докторско уметничког пројекта под менторством професора Горана Чпајка.

Марина Нићифоровић, ауторка изложбе

2Cam 9 Post Molitva 42Cam 5 Post2Cam 6 Post

back to top