ОТВОРЕНИ ПОЗИВ ЗА ЕРАЗМУС+ МОБИЛНОСТ У ШКОЛСКОЈ 2024/25

erasmus plus square 21

Расписан је нови јавни позив за мобилност студената, наставног и ненаставног особља Универзитета уметности у Београду у оквиру Еразмус+ програма мобилности кључне акције 131.

Позив се односи на:

I СТУДЕНТИ

1. Јавни позив за мобилност студената у сврху студирања (јесењи и пролећни семестар 2024-25, према Календару мобилности Универзитета уметности)

Рок за пријављивање: 20. фебруар 2024.

Установе на које је могуће пријављивање:

 

2. Јавни позив за мобилност студената у сврху обављања праксе (између 18. марта и 31. децембра 2024. године)

Рок за пријављивање: 20. фебруар 2024.

Студентска пракса може да се реализује у институцијама/организацијама у државама чланицама Европске уније, Исланду, Лихтенштајну, Норвешкој, Македонији и Турској. Студент је у обавези да самостално контактира са институцијом/организацијом у којој ће обављати праксу, договори програм рада и добије прихватно писмо.

 

НАПОМЕНА: услов за пријаву (и за студирање и за праксу) јесте да знање енглеског језика буде на нивоу Б1-Б2 на скали CEFR. Као доказ о знању енглеског језика на конкурсу се прихватају међународно признати сертификати:

    • IELTS
    • TOEFL
    • Cambridge Exams
    • PTE

За оне студенте који не поседују наведене сертификате, као и током претходног конкурса Универзитет уметности ће организовати тестирање енглеског језика и издавање потврде о познавању енглеског језика у сврху пријављивања за мобилност. Пријављивање за полагање теста енглеског језика врши се онлајн путем формулара најкасније до петка, 2. фебруара 2024. године у 10 часова. Пријављивање после овог рока неће бити могуће. Полагање теста ће се одржати у просторијама Ректората Универзитета уметности у среду, 7. фебруара 2024. године са почeтком у 12 часова. Пријављени кандидати ће добити прецизне информације о тачном месту и плану полагања (писмени и усмени испит).

 

У четвртак, 21. децембра 2023. године у 11 часова, Универзитет уметности одржао је онлајн Инфо дан намењен свим студентима Универзитета, заинтересованим за пријаву на конкурсу.

Пријаве СТУДЕНАТА обављају се искључиво путем формулара до 20. фебруара 2024. године до 23:59 часова. Након тога формулар неће бити доступан.

 

II ЗАПОСЛЕНИ

Јавни позив за мобилност запослених на партнерским универзитетима у програмским земљама(пролећни семестар 2023-24. и јесењи семестар 2024-25.)

Рок за пријављивање: 20.фебруар 2024.

Мобилности се могу реализовати у пролећном семестру шк. 2023-24. године и јесењем семестру 2024-25, у терминима који су назначени у:

Потребно је да мобилности буду уговорене у тренутку подношења пријаве, а установе са којима постоје склопљени уговори су:

 

Пријаве се подносе на и-мејл адресу: international.relations@fpu.bg.ac.rs

 

Консултације су могуће лично у Канцеларији за међународну сарадњу, уз претходну најаву, путем мејла international.relations@fpu.bg.ac.rs или броја телефона: 060 520 77 10.

На следећим линковима можете пронаћи корисне информације:
Информације за Еразмус+ студенте
Критеријуми селекције кандидата за учешће умобилности Еразмус+ програма Универзитета уметности 
Правилник о међународној мобилности Универзитета уметности

ПРИЛОЗИ

Erasmus+ Info dan Univerziteta umetnosti

pdf
back to top