Фотографија

anka arsenic

Ако је неко доба прожето важношћу, присуством и употребом слике-фотографије у најразличитије сврхе, онда је то актуелни контекст. Фотоапарaт у рукама младих аутора постаје оруђе да свет око себе документују, истраже, преобликују и створе. На модулу Фотографије, њима се нуде специфична знања као и подстицаји да истраже постојеће и открију нове приступе у оквиру медија дигиталне и аналогне фотографије. Студентима се пружа упознавање са историјским развојем фотографског медија, као и увид у савремене праксе, затим конкретна техничка знања као и мноштво различитих задатака из области студијске, документарне и креативне фотографије којима се подстиче развој њихових индивидуалних естетика и критичког мишљења.

Програм модула Фотографија оспособљава младе фотографе да се професионално баве фотографијом и припрема их и подстиче да проширују границе у оквиру области примењене фотографије (када је фотографија део графичког дизајна у књизи, часопису, плакату и пропагандној графици) али и у пољу самосталних уметничких пројеката заснованих на медију фотографије. Настава на модулу се обавља у просторијама Атељеа за фотографију где се налазе комплетно опремљен студио, лабораторија и рачунарска опрема.

back to top