Графички дизајн

katarina mihajlovic

Графички дизајн има привилегију да учествује у најразличитијим пољима друштвених ситуација, путем презентације, оглашавања, масовне и тржишне комуникације, како би омогућио разумевање, тумачење и везу са најразличитијим типовима информација и садржаја који нас окружују. Графички дизајнери су често у незгодној позицији да балансирају између очекивања наручиоца, потрошача и властитих стваралачких слобода, између потребе за информативношћу и потребе за убеђивањем, али исто тако, они имају и могућност да визуелно обликујући, подстакну и произведу смисао, нове суштине и квалитете. У непрестано мењајућем пољу истраживања и иновација, развоја нових начина и канала интеракције и комуникације, графички дизајнери имају све већу улогу и могућност да истински промене перцепцију, свест, мисаони и искуствени простор појединца и шире заједнице, обликујући позитиван систем вредности кроз иновативна, одговорна и критички освешћена решења.

Програм модула Графички дизајн омогућава студентима да се професионално оспособе за ову сложену дисциплину која се константно развија под утицајем усложњавања тржишта, потреба и очекивања појединца и заједнице. Кроз теоријску наставу и основне предмете студенти се информишу о историјским примерима и актуелностима у области графичког дизајна, стичу основе ликовно-графичке културе, а затим се у оквиру уже стручних предмета фокусирају на специфична знања кроз конкретне пројекте и задатке. Настава је индивидуална и обавља се у просторијама Атељеа за графички дизајн које су опремљене рачунарском и другом опремом предвиђеном за рад и стваралаштво у области графичког дизајна.

back to top