Индустријски дизајн

industrijski dizajn timski rad

Кроз сарадњу уметности, технологије и науке све више се проширује стваралачко, употребно и искуствено поље индустријског дизајна, и све то у складу са актуелним тенденцијама одговорног понашања појединца и заједнице. Производи индустријског дизајна дубоко су уткани у ткиво људског постојања и функционисања друштва, како у контексту приватног тако и јавног живота. Овај аспект функционалности, у интеракцији са естетским и визуелним начелима, подстиче аналитичке и креативне процесе индустријског дизајнера, не само да пронађе решења која су одговор на специфичне захтеве окружења, већ и да, самостално или у тимским истраживањима и праксама, отвори нова питања и понуди продукте и средства која имају потенцијал да промене појединца и друштво, и да позитивно преобликују садашње и будуће обрасце постојања.

Програм модула Индустријски дизајн омогућава образовање пројектаната – индустријских дизајнера, за веома широку област индустријске производње: од производа широке потрошње, преко алата, апарата и инструмената различитих намена, до инвестиционе опреме и транспортних средстава. Основни циљеви наставног програма састоје се у образовању креативне, професионалне и друштвено одговорне личности, ликовно и технички образоване, способне за тимски рад и решавање практичних проблема.

back to top