Примењено сликарство

milan pantelic

Сликарство као визуализација и поље дијалектике измедју приказивања и репрезентације, идеје и слике, конвенције и нових пракси, нуди уметницима могућност да реализују низ различитих приступа, који својим методама, употребљеним материјалима, концептима и темама стваралаштва, могу преиспитати, ре-интерпретирати и ре-артикулисати постојеће границе и традиције сликарства у новом и измењеном контексту садашњости. Стално мењајући фактори савременог окружења и велики диверзитет данашњих потреба, очекивања и услова за рад, пред сликаре а нарочито ствараоце у пољу зидног сликарства, поставља бројне изазове али и прилике да у свом раду сажму властите уметничке истине, туђа очекивања, традиционалне концепте и нове приступе, доступна технолошка достигнућа али и садржаје и теме које ће покренути заједницу на преиспитивање, размишљање и деловање.

Програм модула Примењено сликарство образује студенте за професионални рад у области зидног сликарства (фреска, мозаик, витраж, таписерија). Кроз предавања и упознавање са историјатом сликарства и актуелним уметничким праксама, као и кроз практичне вежбе у различитим сликарским техникама и приступима, програм оспособлајва студенте да самостално реализују властите радове и пројекте, у што зрелијем уметничком и техничком аспекту стваралаштва и продукције.

back to top