Примењено вајарство

Dunja Maksimović

Поље скулпторског деловања је изузетно комплексно, широко и стално се проширује новим дефиницијама и праксама. Скулптура је материјална, тактилна, у односу је са простором, природом, другим скулптурама, објектима, архитектуром, контекстом, а истовремено може бити и ефемерна, захтевајући тренутачну перцепцију. Скулпторски медиј као поље истраживања и експериментисања са свим поменутим аспектима, чини да ова уметничка дисциплина данас буде изузетно вибрантна и динамична, у дијалогу са наслеђеним границама и са потенцијалом да, бавећи се актуелним темама, мења и суштински утиче на непосредно окружење и садашњост, обликујући тако и контекст за будућност.

Програм модула Примењено вајарство изучава се у три области: скулптура у простору и архитектури – скулптура која концепцијски и обликовно чини интегрални део архитектуре, урбаних и слободних простора; меморијална скулптура – скулптура меморијалног обележавања историјских збивања и личности – од најједноставнијих скулпторских облика до сложенијих споменичких и просторних захвата у овој области и ситна пластика и медаљерство – обликовање медаља, плакета, новца, накита, сувенира и других употребних предмета. Наставни процес обухвата идејна решења, студије, пројектну документацију и реализацију у материјалу.

back to top