Примењено вајарство

Dunja Maksimović

Студије на модулу Примењено вајарство усклађене су са уметничким, техничким и хуманистичким циљевима. Кроз стицање основних теоријских, ликовних и практичних знања у уметности неопходних за решавање естетских, скулпторских, просторних и функционалних проблема, студенти су оспособљени за професионални рад у оквиру одабране струке.

Обимна и специфична ликовна материја, на модулу Примењено вајарство, изучава се у три области:

скулптура у простору и архитектури – скулптура која концепцијски и обликовно чини интегрални део архитектуре, урбаних и слободних простора;

меморијална скулптура – скулптура меморијалног обележавања историјских збивања и личности – од најједноставнијих скулпторских облика до сложенијих споменичких и просторних захвата у овој области и

ситна пластика и медаљерство – обликовање медаља, плакета, новца, накита, сувенира и других употребних предмета.

Наставни процес обухвата идејна решења, студије, пројектну документацију и реализацију у материјалу.

 

back to top