Сценски костим

В.Шекспир БУРА. Аутор костимаСОФИЈА СТЕФАНОВИЋ трећа година модул Сценски костим

У сценском костиму, ствараоци сажимају и преплићу жељене и наметнуте реалности, властита опредељења и туђа очекивања; они приказују, интерпретирају, комуницирају, а истовремено и откривају суштину. За уобличавање костима потребне су исцрпне студије, спремност на необичне преокрете, способност сарадње и прилагођавања, али и одважност за храбре искораке, како би сценски костим био истински израз синергије и витални спој истраживачког, теоријског и практичног искуства, самосталног и колективног стваралаштва.

Програм модула Сценски костим пружа могућност студентима да се припреме и оспособе за пројектовање сценског костима за све медије – позориште, филм и телевизију, да руководе и прате реализацију својих пројеката у неком од наведених медија, да се баве истраживачким радом у струци, развијају своје способности и у оквирима конструкције и реконструкције костимских елемената и целина. Студенти се упућују на остваривање високог уметничког и естетског домета, уз поштовање традиције и бригу о свим етапама реализације сопствених идеја. Савладавши програмску материју свих предвиђених предмета студенти су оспособљени за професију костимографа која подразумева висок ниво ликовне и опште културе и познавање културних тековина своје и других средина.

back to top