Текстил

tamara moskovljevic

Текстил је распрострањен у највећем делу наше материјалне културе и окружења – у свакодневици, архитектури, уметности, одевању… Текстилне форме су израз индивидуалне стваралачке маште аутора, оне су целина која указује на одређену културу и припадност, а такође су и израз иновација које нуде нове развојне технологије. Напредна истраживања уводе нове приступе у производњи, обликовању и примени текстила, одговарајући на све сложеније друштвене захтеве са свим нијансама позитивних и негативних утицаја на економски, социолошки, еколошки, културолошки аспект друштвеног постојања. Текстилне форме су и неодвојиви део историје уметности, а у савременим уметничким праксама, процеси експериментисања и истраживања како материјала тако и техника, константно проширују границе медија и усложњавају концептуална и визуелна преиспитивања и изразе у области уметности текстила.

Програм модула Текстил омогућава да студенти стичу посебна знања, вештине и искуства у обликовању штампаног и тканог текстила свих намена и таписерије. Основни циљ, оспособљавање студената за креативан рад у области дизајна текстила, темељи се на стимулисању индивидуалних истраживања у процесу рада, од идејних скица до реализације у оквиру конкретних задатака. Настава се одвија синхронизовано у пројектантским салама и радионицама тако да студенти могу да упознају и савладају све техничко-технолошке елементе сликаног, штампаног, тканог текстила, плетенине и таписерије, као и да истражују њихове изражајне могућности и њихово имплицирање у идејне пројекте како у области обликовања уникатног тако и у области индустријског текстила.

back to top