Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

10

Програм модула Унутрашња архитектура и дизајн намештаја, основних академских студија студијског програма Дизајн, оспособљава будуће дипломиране дизајнере за самостално вођење пројектантског поступка у стварању, ремодулацији, реконструкцији и адаптацији унутрашњих архитектонских склопова различитих намена и просторних садржаја различитог нивоа сложености у контексту како савремене архитектуре, тако и историјских, стилских амбијената; примену стручног и уметничког знања у пројектовању уникатног покретног и уграђеног намештаја свих намена и категорија као и намештаја серијске, индустријске производње; самостална истраживања функционално-ликовне феноменологије простора и осмишљавања сопствених програмско-обликовних стратегија за ангажовање у дизајну простора и намештаја; пројектовање амбијенталних, екстеријерних склопова у области дизајна урбаних простора; пројектовање ентеријера и намештаја карактеристичних за различите историјске стилове; самостални рад у развојним и интердисциплинарним истраживањима као и за рад у научним и истраживачким тимовима; презентовање пројектантско-уметничких идеја и пројеката на професионалном нивоу, како традиционалним ликовним техникама тако и у релевантним софтверима и новим медијима; Настава је теоријска и практична, са израдом великог броја задатака – пројеката,  макета, модела и прототипова.

Свршени студент модула Унутрашња архитектура и дизајн намештаја мастер академских студија студијског програма Дизајн, оспособљен је да стечено стручно и уметничко академско знање примењује у самосталном вођењу пројектантског поступка у стварању, ремодулацији, реконструкцији и адаптацији унутрашњих архитектонских склопова различитих намена и сложених функционалних садржаја, са примењеним креативним, ауторски формираним афинитетима; пројектовању уникатног, покретног и уграђеног намештаја свих намена и категорија; припреми документације за пројектовање и извођење намештаја свих категорија и намена у индустријској производњи; пројектовању ентеријера и намештаја карактеристичних за историјске стилове и интерпретације у савременим просторима; пројектовању амбијенталних, просторних, екстеријерних склопова у области дизајна урбаних простора; осмишљавању сопствених програмско-обликовних стратегија за ангажовање у дизајну простора и намештаја; пројектантским и истраживачким активностима свих структура и области обухваћених изучавањем феноменологије ентеријера, намештаја, стилских историјских форми као и дизајна урбаног простора; самосталном или тимском раду у развојним и интердисциплинарним истраживањима и пружање доприноса кроз нове начине размишљања, креирање и развијање иновативних концепата; самосталном управљању, вођењу и реализацији пројеката; презентовању својих пројектантско-уметничких идеја и пројеката на високом професионалном нивоу, служећи се традиционалним ликовним техникама као и релевантним савременим софтверима и новим медијима.

back to top