ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ 4

WIN 20220223 10 41 17 Pro

ПРИЛОЗИ

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОЛОКВИЈУМИМА НА ПРЕДМЕТИМА ИУ3 И ИУ4

pdf

ИУ4 СИЛАБУС И ЛИТЕРАТУРА

pdf

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

pdf

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ СЕМИНАРСКИХ РАДОВА

pdf

01. Група Наби и Анри Тулуз Лотрек

pdf

02. Ар Нуво сецесија

pdf

03. Анри Русо - Фовизам - Жорж Руо

pdf

04. Експресионизам I - Претече и група Мост

pdf

05. Група Плави јахач и аустријски експресионизам

pdf

06. Скулптура почетком 20 века и кубизам

pdf

07. Варијације кубизма и орфизам

pdf

08. Футуризам Де Стијл

pdf

09. Дадаизам

pdf

10. Руска авангарда

pdf

11. Баухаус и апстракција у Европи

pdf

12. Повратак реду и париска школа

pdf

13. Нова објективност и метафизичка школа

pdf

14. Надреализам I део

pdf

15. Надреализам II Пикасо - скулптура - фотографија

pdf

16. Српско сликарство и графика између два светска рата

pdf

17. Српска скулптура између два рата

pdf

18. Апстракција у САД и Европи после 1945. године

pdf

19. Скулптура после 1945. године, Постслик апстракција и Неоавангарда I

pdf

20. Поп арт Нови реализам и Нова фигурација

pdf

21. Оп арт и луминокинетичка уметност и минимализам

pdf

22. Уметност концепта и хиперреализам

pdf
back to top